Истерия сред туроператорите за отказ от екскурзии

27-02-2020           

Във връзка с бързото разпространение на новия коронавирус и негативния му ефект върху международните пътувания, настава голям скандал в туризма у нас.

Българи отказват пътувания до Италия, Македония, Гърция, Турция, Румъния, вече и към Австрия, Франция, притеснени да не се заразят с опасния вирус.

Туроператорите са в още по-трудно положение, тъй като търпят големи загуби.

Ето какво пише Павлина Русева от Save travel в социалната мрежа:

Колеги,
Как се справяте с отказите и психозата?
Ако някой има мобилен телефон на Госпожа МИНИСТЪРКАТА моля да го качи.
Лично ще  и прехвърля всички Клиенти,на които е обещала да върне пари.Неможе така да се звъни вълнообразно.Днес се бойкотират и пътувания до Турция и Сърбия вече.
Нека най-после се излезе с решение и становище!!!
Ние създаваме удоволствия на хората,не сме укротители на недоволни граждани!
А нашите загуби кой ще ги поеме?А времето,което губим да тушираме поредната новина?

Дарина Стефанова също изказва мнението си по наболялата тема:

Колеги, за информация на онези от вас, които препоръчват на клиентите да си  направят застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ, за да не загубят парите за  предплатено пътуване изпращам отговора на застрахователна компания:

„Във връзка със запитвания по отношение на това, дали отказ от пътуване  за Италия, Китай, Азиатски регион и всички оставали страни, за които  има опасност от заразяване с корона вирус се счита за покрито условие по  застраховка „Отмяна на пътуване“, изпращаме на Вашето внимание следните  пояснения, които да имате предвид при последващи запитвания:

Съгласно Общите условия на застраховка „Отмяна на пътуване“, същата се  сключва срещу риска от невъзможност за осъществяване на предварително  планувано пътуване в резултат на настъпване на медицински и немедицински  причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към  момента на сключване на застраховката.

МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ са: заболяване, злополука или смърт на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор.

За медицински причини се приема и неочаквано влошаване на хронично  заболяване на Застрахования, единствено при наложила се хоспитализация,  медицинските показатели по повод, на което са противопоказни за  започване или продължаване на пътуването.

За удостоверяване  необходимостта за отмяна или прекъсване на пътуването по медицински  причини на Застрахования, задължително се представя медицинско  предписание от лекуващия лекар – специалист (при отмяна на пътуване) или  медицинско предписание от местен лекар - специалист (при прекъсване на  пътуването).

Влошаване на предшестващо и хронично заболяване към  датата на сключване на застраховката и по време на действие на  застраховката на бизнес партньор или на близък роднина на Застрахования,  както и необходимостта от грижи за близък роднина, не се счита за  застрахователно събитие и не е покрито по застраховката.

НЕМЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ са: назначаване на Застрахования за съдебен  заседател, призоваване на Застрахования за свидетел по дело или даване  на експертно заключение, узнаването на които е след датата на  резервация; връчване на съобщение за предявен иск за развод от съпруг;  злоумишлени действия, кражба или грабеж по смисъла на чл.195, ал.1, т.3 и  чл.198, ал.1 от НК в жилището на Застрахования или в помещения, където  същият развива търговска, професионална или промишлена дейност, природно  бедствие, палеж или пожар на същите, настъпили преди не повече от 72  часа преди отпътуването или по време на пътуването и при условие, че  щетата на имуществото надвишава 2 000 лв, както и когато присъствието на  Застрахования се изисква от надлежен държавен орган във връзка с такива  събития; уволнение от работа, с изключение на дисциплинарно уволнение;  отмяна или отказ на отпуска на Застрахования от работодателя, поради  неотложни служебни ангажименти; невъзможност за отпътуване поради  неблагоприятни климатични условия; пропускане на следващ полет поради  закъснение на самолетен полет (при поле ти с прекачване); претърС яно  ПТП, повреда или кражба на МПС или авария на превозното средство с което  се осъществява пътуването, причинили неочаквано закъснение; стачка,  довела до пропускане на първоначалното отпътуване; кражба на документите  на застрахования, които са му необходими за напускане пределите на  държавата при доказана физическа невъзможност същите да бъдат  преиздадени преди пътуването.

На основание горепосоченото Ви  обръщаме внимание, че съгласно Общите условия, покритието на застраховка  „Отмяна на пътуване“ не включва подобни случаи и Застрахователят не е  отговорен при настъпването на последните.“


Анкета

Трябва ли да се удължи извънредното положение?


       Виж резултатите

Copyright 2014-2020 Скандал. Всички права запазени.