Зелените и Анна Ганева овладяват Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН

06-03-2020           


Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ) е създаден на 14 юни 2010 г. след сливане на Института по зоология, Института по ботаника и Централната лаборатория по обща екология с решение на ОС на БАН от 23.03.2010 г. В ИБЕИ се осъществяват научни изследвания в областта на теоретичните и приложните аспекти на екологията, биоразнообразието, опазването на околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси.
ИБЕИ осигурява научна информация, оказва методична помощ на държавните институции и структурите на гражданското общество, и представя страната в Европейското изследователско пространство в областите на неговата компетентност.
Особеното е, че Институтите по зоология и ботаника и Централната лаборатория по обща екология (ЦЛОЕ) са били разположени в различни сгради отдалечени една от друга. Въпреки обединението то остава формално, като ръководството на новия институт се помещава в сградата на института по ботаника.
Директорът на Централната лаборатория по обща екология проф. д-р Вълко Бисерков оглавява ИБЕИ и става директор.
Директорът на бившият институт по зоология проф. д-р Параскева Михайлова, е в Научният съвет, но не е в ръководството на ИБЕИ.
Директорът на бившият институт по ботаника проф. д-р Димитър Пеев, който е доайен в ботаниката е отстранен, като му е оставен един кабинет, който да ползва, но след негово публично изказване по определени проблеми е окончателно изгонен с мотив, че уронва престижа на ИБЕИ.
Въпреки това обединение бившите отделни звена на практика остават да работят самостоятелно, като по отделните теми решенията се взимат от бившите ръководители на съставните звена. Това от своя страна създава доста напрежение между служителите и се заформят различни лагери, които често водят спорове и враждуват по между си, твърдят хората отвътре.
Вълко Бисерков идва от сградата на ЦЛОЕ и след изгонването на Проф. Пеев изгрява звездата на обещаващ по-млад колега ботаник, който подпомага новия директор да се ориентира в сградата на бившия Институт по ботаника. Това е специалистът по мъхове проф. д-р Анна Ганева, която просвещава колегата си в света на ботаниката.
За освобождаване на напрежението Директорът от 14 юни 2010 до 27.02.2014 г проф. д-р Вълко Бисерков оставя негласно оперативна самостоятелност за отделните направления на ръководството от бившите институти, като предприема активни действия единствено, когато трябва да бъде защитен интересът на института като цяло. С изтичането на мандата му напрежението между враждуващите лагери започва да расте, като започва тежка битка за директорския пост.
Процедурата за избор на директор преминава през няколко етапа, в които представителите на академичните среди дискутират и избират директорите на институтите. Въпреки тези дълги процедури и няколко сесии на гласуване, през които минава изборът за нов директор е необходимо да „слезе благодатния огън“ и невидима сила да пусне белият дим през комина, за да може процедурата да бъде финализирана, а именно Председателят на БАН еднолично да даде своето одобрение.
И така след изтичане на мандата на първия директор на ИБЕИ на предна позиция излиза новият директор проф. д-р Анна Ганева – прогресивна личност, която има амбицията да бъде обединител и да изведе ИБЕИ на предни позиции в сектора не само в България но и на международно ниво.
След встъпването в длъжност Анна Ганева „разтребва“ бюрото на стария директор, като прекратява и подписва различни договори за партньорство с други институти и фирми, които са: „Строител“ ООД, „Дая Райзинг“ ЕООД, „Йоана-05“, Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“, „Си Еко Консулт“ ООД, Национален Природонаучен Музей, „Фортис Фасилити“ ЕООД, „Европрограмконсулт“ ООД, „Янки“ ООД, „Родон“ ООД, „Портфолио проджект мениджмънт“ ООД, „Еко Логистик А“ООД, „Фортис Визио“ ООД, Институт по рибарство и аквакултури.
Част от партньорствата се прекратени, други са преобразувани, с цел ИБЕИ да се отдели от зависимостта на другите научни институти при вземане на решения за кандидатстване по проекти, както като институция, така и като експерти от кръга „Анна“, твърдят служители от института.
След успешното приключване на съвместните начинания в тези партньорства се осигурява приход, както за института, така и за хората, които работят по проектите. Напрежението в отделните лагери расте, защото се осигурява работа само на близки до новия директор хора, докато на другите са определяни не толкова атрактивни хонорари, обясняват служителите. Постепенно в ръководните и научни структури се внедряват близки хора, най-вече от кръга на Зелените и политическа партия "Демократична България". Така те биват възнаградени, вероятно не само по официален път.
Така постепенно, но последователно директорът осигурява работа и добро възнаграждение за себе си и свитата си, докато всички останали биват лъгани и репресирани. Тази политика води до овладяване на опозицията, защото най-добре се контролира бедният човек. В резултат на това и по същата сложна процедура за избор водят до преизбиране на проф. д-р Анна Ганева за още един мандат. Мандат в, който тя разкрива истинското си лице под контрола на Зелените.


Анкета

Трябва ли да се удължи извънредното положение?


       Виж резултатите

Copyright 2014-2020 Скандал. Всички права запазени.