Новини

Парламентът одобри промени Закона за радиото и телевизията

  26.11.2020 15:28  
Парламентът одобри промени Закона за радиото и телевизията

Засилват се мерките за защита на децата срещу вредно онлайн съдържание


Парламентът прие промени на първо четене в Закона за радио и телевизия, като измененията бяха внесени от Министерски съвет.

Със законопроекта се въвеждат регулаторни правила за подобряването на защитата на потребителите и децата. Засилват се и мерките за защита на децата срещу вредното съдържание в онлайн пространството, при видео по заявка и от неподходящи аудиовизуални търговски съобщения.

Законопроектът създава условия на равнопоставеност, съхраняване на целостта на вътрешния пазар и засилване на правната сигурност, твърдят вносителите.

С новите текстове се гарантира по-голяма гъвкавост в регламентирането на телевизионната реклама.

Законопроектът създава възможности за насърчаване на производството и разпространението на европейски произведения в услугите за видео по заявка, които трябва да имат поне 30% дял от европейското съдържание в каталога си и да гарантират видимостта на това съдържание.

Промените предоставят необходимият инструментариум и правомощия на националния регулаторен орган за осъществяване на по-ефективен контрол върху пазара. Очаква се това да рефлектира върху механизмите за защита на правата и интересите на потребителите на тези услуги. С цел по-голяма прозрачност относно действителните собственици на медиите, Съветът за електронни медии включва в съществуващите регистри връзка към информацията за структурата на собствеността и за действителните собственици на съответните доставчици, достъпна в Търговския регистър.


Анкета

Трябва ли да отворят заведенията?


Резултати
Видео
Бъдни вечер!
 24.12.2020 18:19      
Видео
Дядо Коледа потегли с шейната
 24.12.2020 10:52