Свят

В Европа се употребява най-много алкохол в света

  30.06.2020 16:51  
В Европа се употребява най-много алкохол в света

Европа заема първото място по употреба на алкохол в света. Той е една от основните причини за появата на здравословни проблеми и преждевременна смърт, а това бреме лежи върху плещите предимно на хора в трудоспособна възраст. Това са констатирали експертите в доклада „Формиране цените на алкохолните продукти в европейския регион на Световната здравна оргранизация“.

В публикуваното днес проучване по профилактика на незаразните болести и борбата с тях се анализира въздействието на ценовата политика върху обема на консумация на алкохол в държавите от европейския регион на СЗО.

„Алкохолът е една от основните причини за появата на здравословни проблеми, инвалидност и преждевременна смърт“, се казва в проучването, като се подчертава, че ервопейският регион е водещ по ниво на консумация на алкохол, съобщава БГНЕС.

Алкохолът е причина за смъртта на всеки четвърти човек на възраст между 25 и 29 години и е основен рисков фактор за хората между 15 и 49-годишна възраст.

Според авторите, този проблем на здравеопазването се нуждае от спешно решаване.

Той препятства икономическото развитие и създава допълнително финансово натоварване за обществото. Последиците за системата на здравеопазването и за наказателното правосъдие често превишават многократно ползата от данъците върху алкохолните продукти, се подчертава в проучването.

Очакванията не са особено оптимистични: не се предвижда промяна в общите показатели, свързани с употребата на алкохол в Европа поне през следващиге 10 г.

Но държавите все пак имат на разположение няколко ефективни механизми за регулация в тази област, се подчертава в доклада.


Анкета

Трябва ли да отворят заведенията?


Резултати
Видео
Volkswagen научи роботи да зареждат електромобили
 29.12.2020 16:48      
Видео
Мариус Куркински в дует с рапър
 28.12.2020 14:08