Skandal typewriter
Икономика

Депутати предлагат: НАП да поемe контрола върху хазарта

  13.07.2020 12:53  
Депутати предлагат: НАП да поемe контрола върху хазарта
  google

Държавният надзор в областта на хазарта се осъществява от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Това гласят промени в Закона за хазарта, внесени от шефката на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова и група депутати от управляващата партия за второ четене.

В първоначалния проект на ГЕРБ, приет на първо четене от парламента, се предвиждаше надзорът в областта на хазарта да се осъществява от държавна агенция към МС, която да замени съществуващата Държавна комисия по хазарта. Сега, при текстовете за второ четене, се предвижда тази функция да изпълнява НАП.

Предвижда се приходната агенция да осъществява контрол върху дейността на организаторите на хазартни игри, включително чрез извършване на проверки. НАП ще идентифицира също така интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица без лиценз.

Изпълнителният директор на НАП ще издава, отказва, прекратява и отнема лицензи за организиране на хазартни игри. Шефът на приходното ведомство  също така ще може да спира игри на сайтове без лиценз както и да организира разясняването на законодателството в областта на хазарта. Освен това ще дава становища по проекти на нормативни актове, задължителни указания за единното прилагане на законодателство в областта на хазарта и др.

В законопроекта са разписани и мерки срещу възникване на хазартна зависимост при уязвими лица. Всяко лице, което смята, че има проблем в хазарта, може да поиска да бъде вписано в специален регистър.

Хазартните оператори няма да допускат лицата в него до игралните зали и казина. Вписването в регистъра ще става чрез заявление по образец до НАП и за поне 2 г. Заличаване от списъка ще се извършва също по искане на лицето или когато е изтекъл посочения срок.

Друга мярка предвижда хазартните оператори да поставят на видно място в своите игрални зали, казина, пунктове за приемане на залози и т.н., предупреждение за опасността за възникване на хазартна зависимост, информация относно възможностите за консултиране и терапия. Такива надписи ще има и върху талони за лотарийни игри.