Skandal typewriter
Икономика

Мария Габриел: Нуждаем се от хора с необходимите компетентности и експертен технически опит за намиране на решения

  13.07.2020 15:10  
Мария Габриел: Нуждаем се от хора с необходимите компетентности и експертен технически опит за намиране на решения

„Уменията и образованието са двигател на конкурентоспособността и устойчивостта на Европа. Недостигът на умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката е предизвикателство, което трябва да преодолеем. Нуждаем се от хора с необходимите компетентности и експертен технически опит за намиране на решения. Само тогава можем да постигнем дълготрайното възстановяване от пандемията и икономически растеж.“ Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел при откриването на виртуална конференция на тема „STEM умения: имайте предвид разликата!“, организирана от „EURACTIV“.

Тя наблегна, че въпреки нарасналото търсене на умения в областта на науката, технологиите, инженерство и математиката (STEM умения), все още се отбелязват ниски нива на постижения и интерес в тези области в държавите членки на ЕС, според проучване на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA). Една пета от 15-годишните в Европа среща трудности в областта на науката и математиката. През годините равнището на постигнатите резултати не се е променило значително в положителна посока. Освен това момичетата и жените по-рядко се ориентират към професии в сферата на технологиите, пише economy.bg.

„За да направим професиите в областта на науката и технологиите по-привлекателни за жените, трябва да разчупим свързаните с пола стереотипи. Ето защо, продължаваме да прилагаме стратегията, която инициирах преди 2 години „Жените в областта на цифровите технологии“. Нуждаем се от действия, които доближават науката до гражданите и от учени, които да бъдат в контакт с учениците. Затова планирам нова инициатива на европейско равнище „Изследователи в училищата“, която ще насърчи учениците към следване и кариера в областта на науката и технологиите“, отбеляза Мария Габриел.

Тя сподели и за други инициативи на ЕС, като конкурсът за млади учени и наградата за жени в областта на иновациите. От създаването на наградата през 2011 до момента са получени над 740 кандидатури и отличени 25 жени новатори. Тазгодишните лауреати ще бъдат обявени по време на Европейските дни на научните изследвания и иновациите през септември.

Българският еврокомисар подчерта, че за да бъдат мотивирани младите хора към науката и технологиите, е необходимо тясно сътрудничество между учебните заведения и бизнеса. "Необходими са мултидисциплинарни педагогически подходи, свързващи образованието в областта на науката и технологиите с уменията, изисквани от частния сектор. Това важи особено за новите технологии. Подкрепяме такъв подход с програма „Еразъм+“. В периода 2017-2020 са финансирани 36 стратегически партньорства и 8 проекта за сътрудничество и експериментиране, които се занимават с различни теми, свързани с поставянето на науката в различен контекст. Това са например разработването на учебни модули за ИКТ, изкуствен интелект, въпроси свързани с околната среда, както и за подготовката на учителите и участието на жените в технологиите. Предвиждаме такива проекти и в бъдещата програма „Еразъм+“, коментира българският еврокомисар.

Мария Габриел подчерта и две свои водещи инициативи, които планира да представи през септември. Това са актуализираният план за действие в областта на цифровото образование и изграждане на европейското образователно пространство. Двете инициативи ще насърчават мерки на европейско, национално и регионално равнище за повишаване привлекателността на обучението и кариерите в областта на науката и технологиите.

Не на последно място българският еврокомисар отбеляза, че е необходимо науката да се доближи до гражданите. „С помощта на медиите можем да откроим иновативните хора, блестящите изследователи и техните идеи, които могат да вдъхновят по-младите поколения да се занимават с образование и кариери в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. С онлайн информационната кампания #EUWomen4Future представям постиженията на забележителни жени, които могат да бъдат примери за подражание за другите жени и момичета. С инициативи като Нощта на европейските изследователи, Изследователи в училищата, ние можем да доближим науката до гражданите, включително до младите хора“, заключи Мария Габриел.


Анкета

Подкрепяте ли протестите?


Резултати
Видео
Изграждане на изкуствено езеро пред домът ви (ВИДЕО)
 14.07.2020 10:36      
Видео
Изработка на саксия (видео)
 13.07.2020 17:11