Skandal typewriter
Икономика

369 лв. ще е линията на бедност през 2021 г.

  16.09.2020 13:54  
369 лв. ще е линията на бедност през 2021 г.

369 лева ще е официалната линия на бедност за 2021 г., реши на редовното си заседание Министерския съвет. Tова е с 6 лв. по-висок в сравнение 2020 г.

Определеният размер от 369 лв. отразява потреблението на най-ниско доходните групи от населението и индекса на цените на малката по състав кошница и е в съответствие с намаления икономически ръст и предприетите бюджетни разходи за преодоляване на икономически и социални последствия от COVID-19.

С определянето на линията на бедност от 369 лв. за следващата година финансовата подкрепа за около 670 000 хора с трайни увреждания ще нарасне с 1,9% и ще запази покупателна си способност при очаквана инфлация от 0,1% през 2020 г.

Предложението линията на бедност да се увеличи беше направено още в средата на август.