Икономика

Утре е крайният срок да декларираме данъците

  04.05.2021 10:11  
Утре е крайният срок да декларираме данъците
  google

Крайният срок на данъчната кампания за физически лица тази година изтича утре - 5 май, поради струпване на почивни дни покрай миналите великденски празници.

Декларирането на налог може да стане по няколко начина - в офис на приходната агенция, по пощата или чрез портала за електронни услуги на НАП. Припомняме, че за да се използва порталът за е-услуги, е необходим валиден електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК). Последните данни на НАП показват, че издадените ПИК кодове са вече над милион, а подадените данъчни декларации по електронен път са над 412 000 към 28 април.

Чрез портала на НАП може да се изпрати предварително попълнена данъчна декларация. В нея необходимото вече ще е попълнено на база изпратена информация от работодател. Задължението на всеки гражданин тук е да провери истинността на данните, както и да попълни използвани от него данъчни облекчения, ако има такива. Ако има доходи от наем на физически лица, това също се попълва собственоръчно.

От тази година в предварително попълнените декларации има и данни за доходи от интернет търговия. Те също трябва да бъдат проверени от потребителя, който да прецени дали става въпрос за регулярна продажба на стоки, или е продажба на лични вещи, която е освободена от налог. Информация ще има и за продажбата на МСП, което е било наша собственост за по-малко от година. Причина за това е, че в някои случаи, когато има положителна разлика между покупна и продажна цена, възниква данъчно събитие.

Иначе ако данъкоплатецът е едноличен търговец или земеделски стопанин, то срокът за деклариране е 30 юни. Ако получаваме доходи и като физическо лице, и като едноличен търговец, и ако вече сме подали информация, то трябва да се отчетем два пъти. Първо в срок до края на април и после отново, до края на юни, като във втората декларация се посочват всички доходи, включително тези, които вече веднъж са декларирани. Иначе декларацията трябва да е една и да обобщава всички получени доходи.

Как да изпратим предварително попълнена декларация вижте тук: