Икономика

17% ръст на заплатите за година, в IT сектора вече гонят 4600 лева

  12.05.2023 13:24  
17% ръст на заплатите за година, в IT сектора вече гонят 4600 лева

17% е средният ръст на заплатите в страната за една година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. 16.5% е той в обществения сектор, а в частния - 17.5% през първото тримесечие на 2023 г. спрямо същото на 2022-ра.

Средната брутна заплата през март е била 1953 лева при 1863 лв. за януари и 1830 лева за февруари. Ръстът през първото тримесечие спрямо последното на миналата година е с 0.2%. За тримесечието най-голямо е увеличението в "Транспорт, складиране и пощи“ - с 6.1%, „Добивна промишленост“ - с 5.6%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 5.3%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 4.2%.

На годишна база най-големият ръст на заплатите е в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 26.9%, „Транспорт, складиране и пощи“ - с 25.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 24.2%.

Най-големи са заплатите в: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 4 578 лева средно месечно; „Финансови и застрахователни дейности“ - 2972 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2847 лева. Най-нископлатени са били наетите в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1098 лева; „Други дейности“ - 1228 лева; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1365 лева.

Работещите у нас са 2.31 милиона души (към края на първото тримесечие на 2023 г.) при общо 6 447 710 души население (в края на 2022 г.), или един работещ издържа средно приблизително трима неработещи - деца, пенсионери, безработни.

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на март се увеличават с 47 500 души (2.1%) спрямо декември 2022 г. Най-голямото увеличение за този период е в здравеопазването - със 7.1%, хотелиерството и ресторантьорството - с 4.7%, и строителството - с 4.3%. Намаляват чиновниците в служителите в общественото осигуряване с 0.2%.

Най-голям е делът на работещите в преработващата промишленост и търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети. Относителният дял на първите е 20.3%, а на вторите – 16.7%.

За година (март 2022 г.-март 2023 г.) наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 33.3 хил. (1.5%). Най-много - в здравеопазването, със 14.5 хил., в телекомуникациите - със 7.1 хил., и в хотелите и ресторантите - с 6 хил. На противоположния край, с най-голямо намаление, са преработваща промишленост (3 хил.) и в „Административни и спомагателни дейности“ - с 2 хил.

В процентно изражение увеличението е най-значително в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8.8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.9%, и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.2%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“ - с 1.7%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 1.1%.


Анкета

Успешно ли ще е правителството Денков-Габриел?


Резултати
Видео
Защо резките спирания на магистралата са лоша идея
 18.09.2022 22:09      
Видео
Хазарта: Сбъднах си мечтата да съм на заплата
 16.09.2022 09:14