Свят

Русия анулира задграничните паспорти на мобилизираните

  07.06.2023 22:22  
Русия анулира задграничните паспорти на мобилизираните

Съветът на федерацията, горната камара на парламента на Руската федерация одобри закон, който урежда правилата за анулиране на задграничните паспортите на руснаците при призоваване на военна или алтернативна служба (мобилизиране и връчване на повиквателна за редовна казарма), съобщи в-к „Ведомости“. Паспортите в такива случаи трябва да бъдат предавани на държавата, допълва „Интерфакс“.

Лицата, чието излизане от страната е ограничено поради призоваване за военна или алтернативна гражданска служба, са длъжни да предадат задграничния паспорт на гражданин на Руската федерация за съхранение на органа, издал документа. Паспортът трябва да бъде предаден в рамките на пет работни дни от момента, в който решението за ограничаване на правото на излизане е съобщено на притежателя на паспорта. Същите правила предвиждат предаване за съхранение за срок от 5 години на паспортите на уволнилите се след служба във ФСБ. Срокът тече от датата на уволнението и през тези 5 години притежателят му не може да напуска Русия.

Според закона паспортът става невалиден при промяна на фамилията, собственото име, бащиното име, информация за датата и мястото на раждане и пола. Дипломатически или служебен паспорт се анулира по същите причини, но към тях се добавя невръщане без основателна причина в рамките на пет дни след края на командировката.

Освен това паспортът се анулира при прекратяване на гражданството на собственика, отмяна на решението за придобиване на гражданство и установяване на липсата на гражданство на Руската федерация.На 11 април т. г. бяха приети промени, които включват цифровизация на системата за военна регистрация. Съгласно закона подлежащите на военна служба получават призовки на хартия, но те се дублират и в електронен вид.На гражданите, които подлежат на военна служба и са получили призовка, е забранено да напускат Русия като временна мярка от деня, в който призовката се счита за връчена. Информацията за това се вписва във военния регистър и известието се изпраща до личното дело в държавните служби, до отдела на ФСБ и Министерството на вътрешните работи.Междувременно за да принудят руските младежи да се явяват във воените окръжия и да постъпват в армията, властите в Русия са решили да използват и натиск с шофьорските книжки. Преди 2 дни МВР на РФ е подготвило заповед, съгласно която няма да се издават шофьорски книжки на лица, които не са се явили при получаване на повиквателна от военно окръжие или изобщо не са се явили за зачисляване във военното окръжие. Още през април т. г. влязоха в сила поправки в Закона за движението по пътищата, съгласно които, ако в регистъра за военнозадължените лица даден гражданин отсъства, то правата му на получаване на шофьорска книжка биват ограничавани. Ограничения от същия тип са свързани и с разпореждането с автомобили. Лице с неизяснен или нередовен военно-мобилизационен статус не може да регистрира или дерегистира автомобил, респективно не може да си купи или продаде кола.

 

Анкета

Успешно ли ще е правителството Денков-Габриел?


Резултати
Видео
Защо резките спирания на магистралата са лоша идея
 18.09.2022 22:09      
Видео
Хазарта: Сбъднах си мечтата да съм на заплата
 16.09.2022 09:14