Икономика

Депутатите приеха допълнително удължаване на бюджета

  08.06.2023 12:04  
Депутатите приеха допълнително удължаване на бюджета

Депутатите приеха допълнително удължаване на бюджета до 31-ви юли.

Единодушно с 207 гласа депутатите приеха днес решение за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, извършване на разходи и предоставяне на трансфери, с вносител Министерският съвет.

До приемане на закон за държавния бюджет, но не по-късно от 31 юли 2023г., приходите се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходи, предоставянето на трансфери е в размер, не по-голям от размера им за същия период на предходната година, като се отчитат влезли в сила актове на парламента и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси
Депутатите определиха и последователността за извършването на разходите, предоставянето на трансферите от държавния бюджет и залагането на лимити от Министерството на финансите - плащания по обслужване на държавния дълг и вноската на страната ни в ЕС; трансфери за съдебната власт, социалноосигурителните фондове, общините, сметките от ЕС за Националния фонд и за ДФ“Земеделие“ ; БТА, БНТ, БНР; лимити за плащания на бюджетните организации; др. разходи.
Решението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

 


Анкета

Успешно ли ще е правителството Денков-Габриел?


Резултати
Видео
Защо резките спирания на магистралата са лоша идея
 18.09.2022 22:09      
Видео
Хазарта: Сбъднах си мечтата да съм на заплата
 16.09.2022 09:14