Икономика

Една четвърт от населението на България ще е от пенсионери до три години

   
Една четвърт от населението на България ще е от пенсионери до три години

Над 1,5 млн са българите на 65 и повече навършени години, сочат данните на Националния статистически институт и Министерството на здравеопазването в края на 2022 г. Това представлява 23,5 % от населението на страната.

Цифрите бяха цитирани по време на кръгла маса а, посветена на достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда.
През периода 2020-2034 г. населението на 65+ години се очаква да продължи да се увеличава. Статистическата прогноза сочи, че през 2027 г. делът на населението на 65+ години спрямо общия брой на населението в страната ни ще възлиза на 24,5%, в края на 2034 г. – 27,6%, а към края на 2060 г. ще достигне до 31%.

В България липсва гарантиран достъп на възрастните хора до качествени, финансово достъпни здравни, социални и интегрирани здравно-социални услуги за дългосрочна грижа в общността и домашна среда, каза експертът по социални дейности и политики към „Каритас България“ Светлана Гьорева по време на кръглата маса.
Бяха цитирани и данни, според които в голяма част от малките и отдалечени населени места възрастните хора нямат достъп до медицинска помощ, не могат да разчитат на личен лекар, аптека и друг вид здравни грижи.